abc

Hội thảo “Chuyển đổi số trong lâp kế hoạch phát triển bản thân và định hướng tương lai” năm học 2022 – 2023

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, được Đoàn khối Cơ sở Bộ Công Thương tại Tp.Hồ Chí Minh tạo điều kiện,vào chiều ngày 03/04/2023 Đoàn trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đăng cai tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi số trong lập kế hoạch phát triển bản thân và định hướng tương lai” năm học 2022 – 2023

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, sinh viên đến từ các trường trong Cụm thi đua số 1 (gồm các đơn vị Khối trường học: Đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đoàn Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại).

Báo cáo viên ThS. Trần Đức Sự – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Tp.Hồ Chí Minh
BCV ThS. Trần Đức Sự – Phó Giám đốc TT Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Tp.Hồ Chí Minh
Với những chia sẻ đến từ Báo cáo viên ThS. Trần Đức Sự – Phó Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Tp.Hồ Chí Minh, các bạn sinh viên đã được trang bị những nền tảng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và phương pháp học tập hiệu quả trong thời đại số. Từ đó, nâng cao nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập để xác định được mục tiêu và xây dựng kế hoạch phát triển trong tương lai. Đồng thời, có cái nhìn tổng quát hơn về xu hướng giáo dục hiện đại, hình thành thái độ sống tích cực, không ngừng nỗ lực và chinh phục các mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh việc lắng nghe, các bạn đoàn viên, thanh niên còn tích cực tham gia các hoạt động tương tác với báo cáo viên để từ đó được khơi mở thêm nhiều kiến thức cho bản thân.

Call Now