10192021Thứ 3

[Thông báo] Thời gian họp giao ban tháng 10/2016

[Thông báo] Về việc Bí thư chi Đoàn, P.Bí thư chi Đoàn, chi Hội trưởng họp giao ban định kỳ tháng 10/2016 như sau:

+ Cơ sở Q.4: Họp lúc 11h15', ngày 14/10/2016 (thứ 6) tại phòng A.801.

+ Cơ sở Q.12: Họp lúc 11h15', ngày 15/10/2016 (thứ 7) tại phòng L.HT01 (lốc B).

+ Cơ sở Q.7: Họp lúc 11h15', ngày 15/10/2016 (thứ 7) tại phòng M.215 (Dãy C). Khoa DL&VNH, khoa Ngoại ngữ K.16.

*Lưu ý: Các lớp phải có đại diện có mặt nhé và điểm danh.

05 01

Tin mới cập nhật

Banner

BANER FUTSAL SINH VIEN TP HCM 2019 01

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses